SliKom

*** Srpski ***Cilj liste „SliKom“ je da okuplja slijepe i slabovide osobe koje koriste kompjutere sa èitaèem ekrana ili sa Brajevim retkom, a koji govore neki od južnoslovenskih jezika. Lista je otvorena za sve koje ova oblast zanima ili koji mogu na neki naèin da pomognu.*** English ***The aim of “SliKom” list is to gather blind and vision impaired computer users who use screen readers or Braille display, and who speak some of south-Slavic languages. The list is open to everybody interested in this topic and who can help in this matter.*** Esperanto ***La celo de “SliKom” dissendolisto estas amasighi blinduloj kaj malfortevidantoj kiuj uzas komputiloj per ekrana legilo auh Brajla linio kaj kiuj parolas iu de sudslavaj lingvoj. La dissendolisto estas malfermita por chiuj kiuj interesighas pri chi tiu fako auh povas helpi.

Choose an action: